SFP-1G-20KM-B Handar

 • SFP-1G-20KM-B Module quang Single mode 20km
 • Module quang OEM Single mode SFP-1G-20KM-B
 •  

  Single mode Tx1550/Rx1310

 •  

  1.25G 1310nm 20km 

 •  

  Đầu LC sử dụng cho các thiết bị switch, router Cisco, Juniper, HPE, Fortinet…

 • SFP-1G-20KM-B Module quang Single mode 20km
 • Module quang OEM Single mode SFP-1G-20KM-B
 •  

  Single mode Tx1550/Rx1310

 •  

  1.25G 1310nm 20km 

 •  

  Đầu LC sử dụng cho các thiết bị switch, router Cisco, Juniper, HPE, Fortinet…

 • SFP-1G-20KM-B Handar