SFP-1G-20KM Handar

Module quang Single mode SFP-1G-20KM 

Tx13100/Rx1310nm 20km

Single Mode 2 sợi 20KM 

Đầu LC

DDM single LC sử dụng cho các thiết bị switch, router của Cisco, Juniper, Fortinet, HPE…

Module quang Single mode SFP-1G-20KM 

Tx13100/Rx1310nm 20km

Single Mode 2 sợi 20KM 

Đầu LC

DDM single LC sử dụng cho các thiết bị switch, router của Cisco, Juniper, Fortinet, HPE…

SFP-1G-20KM