Thế Giới Thiết Bị Mạng
 47 Nguyễn Tri Phương – Đà Nẵng
Điện Thoại : 02363 613 333
Hotline: 0818 42 43 43 – 0915 11 00 72