Thiết bị hội nghị Grandstream có mọi thứ mà bất kỳ doanh nghiệp nào cần để tạo ra một giải pháp hội nghị truyền hình mạnh mẽ nhưng giá cả phải chăng giúp tăng năng suất và tiết kiệm tiền cho việc đi công tác, hội họp. Nếu bạn đang tìm kiếm các giải pháp phần cứng dựa trên số phòng, loạt các thiết bị hội nghị truyền hình GVC của grandstream trao quyền cho bất kỳ doanh nghiệp nào với một môi trường tập trung hội nghị mạnh mẽ và giá cả phải chăng có thể liên kết với nhau nhiều văn phòng và chi nhánh. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp cuộc họp video trực tuyến, hoặc nếu bạn cần một nền tảng để liên kết các thiết bị GVC của bạn với nhau, không nhìn xa hơn nền tảng video, âm thanh và hội nghị web IPVideoTalk của grandstram. Thiết bị hội nghị truyền hình của Grandstream full HD bao gồm các dòng sản phẩm: IPVT10, IPVideoTalk, GVC3210, GVC3202, GVC3200