MÍC KHÔNG DÂY KSU4X

Mic không dây KSU4X – Gồm 4 mic không dây, kết nối không dây với máy tính và thiết bị hội nghị truyền hình, dùng họp trực tuyến hoặc dậy học trực tuyến, sử dụng với Skype, Zoom, IPvideotalk, Polycom, Vmeet

Mic không dây KSU4X

– Kết nối không dây với máy tính (Window, MAC), android…

– Gồm 4 mic cổ ngỗng không dây và 1 bộ thu phát kết nối với máy tính qua cổng USB

– Sử dụng họp Skype, Zoom, IPvideotalk, Polycom, Webex cisco…

– Có công tắc tắt mở khi nói chuyện

Mic cổ ngỗng không dây kết nối máy tính