DS-UM1

*Mic&Speaker
*3M nhận tín hiệu nhiều hướng
*Giao thức USB Type C
*Truyền dẫn không dây 10 M, 5 VDC(USB)
*Pin 2000mAh
*Thời gian làm việc 6h liên tục
*Vật liệu: Kim loại

Danh mục: Từ khóa: ,

*Mic&Speaker
*3M nhận tín hiệu nhiều hướng
*Giao thức USB Type C
*Truyền dẫn không dây 10 M, 5 VDC(USB)
*Pin 2000mAh
*Thời gian làm việc 6h liên tục
*Vật liệu: Kim loại