Sơ đồ hoạt động

Mọi người cũng biết Mikrotik hỗ trợ cho chúng ta 1 Cloud miễn phí trên mỗi thiết bị. Trong bài viết này mình sẽ đề cập đến việc làm thế nào để có thể upload file cấu hình của thiết bị lên Cloud của Mikoritk. Điều kiện: thiết bị Mikrotik ra Internet được.
– Từ RouterOS 6.44 trở lên cho phép chúng ta làm điều này.
– Cloud Mikrotik hỗ trợ upload duy nhất 1 file cấu hình lên Cloud của họ và kích thước file max có thể upload là 15MB.
– Thiết bị Mikrotik giao tiếp với Cloud bằng cách gửi gói tin có mã hoá đến cloud2.mikrotik.com với port 15252(TCP/UDP).

1. Cách Upload file backup từ thiết bị Mikrotik lên Cloud.
– Tạo mới và upload file backup lên Cloud mikrotik:

Code:
/system backup cloud upload-file action=create-and-upload password=[PASSWORD]

– Ngoài ra mọi người cũng có thể upload 1 file backup có sẵn với action=upload và điều kiện: file backup phải được mã hoá.
Upload file backup có sẵn lên Cloud:

Code:
/system backup cloud upload-file action=upload src-file=[file-name].backup

*Sau khi upload lên Cloud thành công sẽ phát sinh 1 key với tên gọi là secrect-download-key. Key này dùng để download file backup từ Cloud về thiết bị Mikrotik.

2. Cách Download file backup từ Cloud về thiết bị Mikrotik.(Download bất cứ đâu, bất cứ thiết bị nào, có secrect-download-key là download được)
– Download file backup về thiết bị Mikrotik:

Code:
/system backup cloud download-file action=download secrect-download-key=[KEY]

– Nếu muốn đồng thời Download file backup về Restore luôn thiết bị Mikoritk từ file backup đó thì làm như sau:

Code:
/system backup cloud download-file action=download-and-apply password=[PASSWORD]

3. Kết hợp Script và lập lịch thực hiện việc upload file backup định kỳ theo phút/giờ/ngày/tuần/tháng. Tuỳ mọi người nhé! Bên dưới là Script:

Code:
:log info "Backup Config to Cloud Mikrotik"
:log info "Delete Available Backup File"
/system backup cloud print
/system backup cloud remove-file number=0
:delay 5s;
:log info " Create and Upload Backup File To Mikrotik Cloud"
/system backup cloud upload-file action=create-and-upload password=12345
:delay 5s;
:log info "Completed..Backup File With Password: 12345"