DNS over HTTPS Trên Mikrotik Router

29/09/2021 Thiên Nam Quốc

Vừa rồi Mikrotik cũng đã release RouterOS 6.47 (Stable)-phiên bản ổn định cho người dùng. Ở phiên bản này Mikrotik cũng đã đưa tính năng DoH lên thiết bị của mình.
DNS over HTTPS – phương pháp này nhằm tăng quyền riêng tư và bảo mật người dùng bằng cách ngăn chặn việc nghe lén và ngăn chặn tấn công man-in-the-middle.
DNS over HTTPS giúp bảo vệ việc chúng ta truy vấn DNS bằng kết nối được mã hóa, điều này giúp hacker không thể biết được bạn đang truy vấn địa chỉ IP cho tên miền nào. Kế đó, DNS over HTTPS giúp chúng ta xác minh xem nội dung trả về (bao gồm IP máy chủ) có được gửi từ máy chủ DNS gốc hay không, có bị thay đổi gì trong lúc truyền đi hay không.

Mọi người tham khảo tại đây nhé!

Chúc mọi người thành công!